söndag 16 januari 2011

Asperger fakta

Vad beror autism på?

Autism beror på en mängd olika kända och okända biologiskt grundade hjärnfunktionsstörningar som påverkar den utvecklande hjärnans sätt att hantera information. I flertalet fall är autism medfödd och har en genetisk komponent. Det annorlunda sättet att hantera information, t ex när det gäller att ta in, bearbeta och tolka information, lära nytt och att bete sig på ett ändamålsenligt sätt, leder till de beteendeavvikelser som kan observeras.


Har man autism om man har Aspergers syndrom? I diagnosmanualerna ingår Aspergers syndrom som ett av tillstånden inom autismspektrumet och de flesta forskare anser att tillstånden tillhör samma ”familj” av funktionshinder. Aspergers syndrom definieras som autism hos normal- eller välbegåvade personer utan sådana allvarliga språksvårigheter som uppträder vid autism. De som har Aspergers syndrom har alltså ingen utvecklingsstörning, men de har svårigheter med socialt samspel och ett mönster i sitt beteende, sina aktiviteter och intressen som är begränsat, enformigt och upprepade.

 

Hur vanligt är autism och Aspergers syndrom?

Det finns inga kompletta register i Sverige eller någon annanstans där man registrerar alla som har autism eller Aspergers syndrom. Därför är det fortfarande svårt att exakt veta hur stor andel av befolkningen som har autism och något av de andra funktionshindren inom autismspektrat. Däremot kan man få en uppfattning om hur många som har det utifrån de studier som har gjorts i Sverige och på olika håll i världen. Utifrån en översikt av dessa studier som finns på området kan man göra följande uppskattningar.

Autism: man bedömer att åtminstone 1 till 2 barn per tusen har autism. Det innebär att det finns minst 1500 till 3000 barn med autism i åldrarna 4-17 år i Sverige. I Stockholms län är motsvarande siffror mellan 300 och 600 barn.

Hela autismspektrat beräknas utgöra minst 6 per tusen. I Sverige blir det ca 9000 barn medan det i Stockholms län rör sig om ca 1800 barn och ungdomar i åldrarna 4 till 17 år.

När det gäller Aspergers syndrom saknas ännu säkra siffror men det rör sig om en större grupp än den med autism.
Det finns fortfarande nästan inga studier om hur många vuxna som har autism.

 


Är det lika många flickor som pojkar som har autism och Aspergers syndrom?

Autism tycks vara vanligare hos pojkar än hos flickor. För varje flicka med autism som man upptäcker finns ungefär fyra pojkar.

Det har gjorts olika försök att förklara detta fenomen utan att man har hittat något definitivt svar. En förklaringsmodell talar om att pojkar skulle vara mer sårbara för olika typer av ogynnsam påverkan på grund av hur deras hjärnor utvecklas. En annan modell föreslår att det skulle finnas en genetisk orsak till autism på X-kromosomen vilket då också gör pojkarna mer sårbara eftersom de endast har en X-kromosom medan flickorna har två och därmed bättre skydd. En tredje förklaring till åtminstone en del av snedfördelningen mellan könen skulle också kunna bero på att autism och Aspergers syndrom tar sig lite andra uttryck hos flickor och därför inte känns igen. I det fallet skulle det alltså finnas en mängd flickor som ännu inte upptäckts och fått diagnos

 

Går det att se på någons utseende att hon eller han har autism? Det går inte att se på utseendet om någon har autism därför att människor med autism inte har något annorlunda utseende. Autism är ett så kallat osynligt funktionshinder. Däremot kan man ibland misstänka att någon skulle kunna ha autism utifrån personens beteende.

 

Kan autism orsakas av hur föräldrarna uppfostrat sitt barn?

Autism beror på störningar i hjärnans funktion som i de flesta fall är medfödda och mer sällan beror på någon sjukdom eller skada i hjärnan som uppkommer efter födseln. Autism kan inte uppstå på grund av dålig uppfostran eller av traumatiserande upplevelser. Detta kan däremot medföra andra typer av svårigheter och/eller störningar i utvecklingen.

1 kommentar:

  1. Sv; :D härligt, jo här är det också bara bra, lite trött och sliten bara!

    SvaraRadera