tisdag 4 januari 2011

Hjälp på vägen vid Aspergers syndrom, del 1

Skola

Personer med Asperger har ibland svårigheter i skolmiljön. Samtidigt har många starka sidor och ofta specialintressen där de har enorma kunskaper. Pojkars intressen handlar ofta om teknik och naturvetenskap medan flickors specialintressen ofta kan vara inom mer sociala områden som t ex kunskap om film, musik etc. En viktig del av vårt umgänge handlar om att kunna förstå andra människors tankar, känslor och avsikter. Det är något som personer med Asperger syndrom måste ägna mycket tid att lära sig. En del av problemet ligger i svårigheten att ta hjälp av andra personer för att förstå mycket av det som händer i skolmiljön och klara av de förändringar som krävs. Det fungerar utmärkt på en väl förberedd lektion men det kan uppstå konflikter på rasterna där det ofta händer oväntade saker. Personer med Asperger syndrom har ofta lätt att inhämta faktakunskaper men svårigheterna ligger i kamratkontakter och att förstå lärare som inte är tillräckligt tydliga. När lärarna har kunskap om Asperger syndrom kan de hjälpa till mycket bättre och förhindra problem.

Kamrater/fritid

Miljöer som saknar en tydlig struktur som t ex skolgården kräver extra mycket av personer med Asperger. Svårigheter att förstå sociala koder gör att det kan uppstå konflikter med kamrater när det händer oväntade saker. En person med Asperger syndrom har därför stor nytta av att lära sig de sociala spelregler som gäller även om de kan uppfattas som ologiska. Det kan minska konflikterna med omgivningen. Det kan t ex handla om outtalade regler och underförstådda överenskommelser om vilka som ska delta och vad var och en förväntas göra under en aktivitet. Det kan därför vara nödvändigt att detaljerat lära sig hur det går till i olika gemensamma aktiviteter.

 
Mat

Många personer med Aspergers syndrom har en stor känslighet för matens lukt, smak eller konsistens. Det kan innebära att matsituationerna kan bli jobbiga då de som sitter med vid bordet tycker att man är väldigt petig. I själva verket kan det vara nästan omöjligt att få i sig mat som uppfattas som illaluktande, illasmakande eller med en obehaglig konsistens.


Hygien

Personer med Asperger syndrom kan ha svårt att förstå vikten av personlig hygien och kan därför behöva stöd. Även här är det viktigt att förstå det sociala samspelet där även en bra hygien ingår. Det blir därför extra viktigt att bygga upp tydliga rutiner. Överkänslighet för vissa sinnesintryck gör att det kan upplevas mycket obehagligt att t ex klippa håret eller naglarna. En del kan också uppleva duschstrålen som mycket irriterande.


Sömn

Sömnstörningar är mycket vanliga hos personer med Asperger syndrom. Det är vanligt med ett minskat behov av sömn. Oftast finns inte den vanliga sömnrytmen då man blir trött på kvällen och pigg på morgonen utan behovet av sömn kan komma plötsligt. Det är inte ovanligt att man vaknar efter någon timmes sömn på natten och är full av energi. Det är därför viktigt med bra rutiner när man ska sova.

Tips för bättre sömn:

Sovrumsmiljö som befrämjar sömn
Bekväm säng i välkänd miljö
Rätt temperatur
Mörklagt, lugnt och tyst rum (En del har dock lättare att somna med en viss ljudbakgrund. Som till exempel dämpad musik. Vad som passar bäst får man prova sig fram till.

Skaffa dig bra sömnvanor
Regelbundna rutiner kring sängdags
Regelbundna tider för sängdags och uppstigning
Gå till sängs när man är sömnig
Gå igenom problem, bekymmer och planering i god tid innan sängdags
Regelbunden fysisk aktivitet, frisk luft och ljus under dagarna

Undvik
Att ha TV eller dator i sovrummet
Uppspelthet eller upprördhet innan sängdags
Träning eller annan kraftig fysisk aktivitet sent på kvällen
Koffeinhaltiga drycker efter kl 16 (ex kaffe, cola, choklad)
Rökning, alkohol och droger
Stora måltider (men även att gå till sängs hungrig) och mycket dryck sen kväll
För mycket, eller sena tupplurar
Att ligga vaken i sängen

Det finns även flera hjälpmedel man kan använda sig av för att få en bättre sömn: Mörkläggningsgardiner. Gryningslampa kan underlätta uppvaknandet. Bolltäcke hjälper många med orolig sömn.

 

Källa:http://www.sjalvhjalppavagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar