måndag 3 januari 2011

Ryggsäck Aspergers syndrom

rucksack_aspergerEn diagnos består av flera karakteristiska svårigheter som är så betydande att de innebär en funktionsnedsättning. Alla är vi unika individer och den egenskap som är en svårighet i en situation kan vara en tillgång i en annan. Man är inte Aspergers syndrom. utan man har vissa svårigheter som är gemensamma för respektive diagnos. Man kan tänka sig att de svårigheter som ingår i diagnosen är som stenar man bär på i en ryggsäck. Storleken på stenarna varierar och ibland finns det ytterligare stenar, dvs man kan ha flera diagnoser. Det faktum att man behöver bära på dessa stenar gör att man har det svårare att ta sig förbi vissa hinder som man möter på sin väg genom livet.

För Aspergers syndrom är det problem med socialt samspel och stereotypa beteenden som ligger till grund för diagnosen. Före tre års ålder ska det inte ha förekommit någon större försening av språkutvecklingen eller annan utveckling. Det är således detta som man har i sin ryggsäck och som man måste få hjälp med och lära sig att hantera.

 

Svårt med socialt samspel - Aspergers syndrom

Barn med Aspergers syndrom har en nedsatt förmåga att samspela med andra. De ger dålig ögonkontakt och det är svårt att uppfatta om de är glada eller ledsna. Det visar på en oförmåga och ett mindre intresse att vilja leka med andra och de klarar ofta inte kamratkontakter. Barn med Aspergers syndrom uppvisar ofta en brist på att spontant vilja dela någon aktivitet med andra och drar sig ofta undan kroppskontakt, om de inte själva får ta initiativet. De verkar föredra ensamhet framför kontakt med andra människor. De har svårt med att förstå om en person skojar eller använder ironi. De har ofta svårt att avgöra om en person ljuger eller menar något illvilligt med det de säger. Detta leder ofta till missförstånd och konflikter.

 

Stereotypa beteenden – Aspergers syndrom

Barn med Aspergers syndrom har olika typer av återkommande beteenden som inte verkar ändamålsenliga men som de fixerar sig vid. De är ofta rädda för förändring och vill ha återkommande rutiner. De reagerar ofta starkt på olika sinnesintryck. De är ofta överaktiva men vissa barn med Aspergers syndrom uppvisar passivitet. Barnen lägger ofta märke till detaljer som fascinerar dem oerhört. De fastnar ofta för något specialintresse som tar en stor del av deras tid.

 

Källa:http://www.sjalvhjalppavagen.se

1 kommentar:

  1. sv: så kul att du är med och tävlar i dagens blogg :D

    SvaraRadera